Ngày 27 / 02 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kurash Sự kiện: -60kg nam - Trận 12
Giờ bắt đầu: 18/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Văn Tình Bình Thuận Thắng
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Quang Minh Bình Dương Thua
Diễn biến