Ngày 25 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kurash Sự kiện: -70kg nữ - Trận 10
Giờ bắt đầu: 18/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đặng Thị Hồng Nhung Bắc Ninh Thua
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thị Hồng Gấm Đồng Tháp Thắng
Diễn biến