Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 560kg nam - Trận 2
Giờ bắt đầu: 19/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
KTU DLA
0   2
Tên vận động viên Đoàn
A Chi Kon Tum
A Đới Kon Tum
A Hải Kon Tum
A KLis Kon Tum
A Nguyệt Kon Tum
A PRốt Kon Tum
A Thiết Kon Tum
A Thứ Kon Tum
Tên vận động viên Đoàn
BÙI VĂN HẬU Đắk Lắk
CHU VĂN KHÁ Đắk Lắk
Y ÁNH M BUÔN Đắk Lắk
Y CHINH NIÊ Đắk Lắk
Y ĐỨC MLÔ Đắk Lắk
Y NGOAN MLÔ Đắk Lắk
Y RAI MLÔ Đắk Lắk
Y RUBI HDRUỄ Đắk Lắk
Diễn biến