Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 560kg nam - Trận 4
Giờ bắt đầu: 19/12/2022 10:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
LCA KTU
0   2
Tên vận động viên Đoàn
Chẻo A San Lai Châu
Đao Văn Huệ Lai Châu
Đao Văn Thanh Lai Châu
Lò Văn Lộc Lai Châu
Lò Văn Sơn Lai Châu
Lò Văn Tâm Lai Châu
Lý Văn Nghĩa Lai Châu
Pờ Văn Chung Lai Châu
Tên vận động viên Đoàn
A Chi Kon Tum
A Đới Kon Tum
A Hải Kon Tum
A KLis Kon Tum
A Nguyệt Kon Tum
A PRốt Kon Tum
A Thiết Kon Tum
A Thứ Kon Tum
Diễn biến