Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 560kg nam - Trận 5
Giờ bắt đầu: 19/12/2022 11:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
KTU HBI
0   2
Tên vận động viên Đoàn
A Chi Kon Tum
A Đới Kon Tum
A Hải Kon Tum
A KLis Kon Tum
A Nguyệt Kon Tum
A PRốt Kon Tum
A Thiết Kon Tum
A Thứ Kon Tum
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Văn Giáp Hòa Bình
Bùi Văn Nam Hòa Bình
Bùi Văn Thịnh Hòa Bình
Đinh Thanh Văn Hòa Bình
Đinh Văn Bàn Hòa Bình
Đinh Văn Bằn Hòa Bình
Đinh Văn Lường Hòa Bình
Lương Xuân Khánh Hòa Bình
Diễn biến