Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 560kg nữ - Trận 5
Giờ bắt đầu: 19/12/2022 16:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
TNG HBI
0   2
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Thị Việt Hà Thái Nguyên
Hoàng Thị Dương Ánh Thái Nguyên
Lò Minh Khánh Thái Nguyên
Lò Thị Thu Ngân Thái Nguyên
Lương Thị Hạnh Thái Nguyên
Mai Thùy Dung Thái Nguyên
Nguyễn Thanh Trà Thái Nguyên
Nguyễn Thị Kiều Mai Thái Nguyên
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Thị Ái Hòa Bình
Bùi Thị Bình Hòa Bình
Bùi Thị Đích Hòa Bình
Bùi Thị Ngoan Hòa Bình
Bùi Thị Niêm Hòa Bình
Bùi Thị Sạnh Hòa Bình
Bùi Thị Tập Hòa Bình
Bùi Thị Thêm Hòa Bình
Diễn biến