Ngày 09 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 600kg nam - Trận 7
Giờ bắt đầu: 19/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
DKN LCA
0   2
Tên vận động viên Đoàn
K' Quân Đắk Nông
K' Sinh Đắk Nông
Trần Văn Cường Đắk Nông
Y' Chang BKRông Đắk Nông
Y Dông Byă Đắk Nông
Y' Hiệp Đắk Nông
Y' Huân BKRông Đắk Nông
Y' Ken Đắk Nông
Tên vận động viên Đoàn
Chẻo A San Lai Châu
Đao Văn Huệ Lai Châu
Đao Văn Thanh Lai Châu
Lò Văn Lộc Lai Châu
Lò Văn Sơn Lai Châu
Lò Văn Tâm Lai Châu
Lý Văn Nghĩa Lai Châu
Pờ Văn Chung Lai Châu
Diễn biến