Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 600kg nam - Trận 8
Giờ bắt đầu: 19/12/2022 14:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
DLA HCM
2   0
Tên vận động viên Đoàn
BÙI VĂN HẬU Đắk Lắk
CHU VĂN KHÁ Đắk Lắk
Y ÁNH M BUÔN Đắk Lắk
Y CHINH NIÊ Đắk Lắk
Y ĐỨC MLÔ Đắk Lắk
Y NGOAN MLÔ Đắk Lắk
Y RAI MLÔ Đắk Lắk
Y RUBI HDRUỄ Đắk Lắk
Tên vận động viên Đoàn
Đoàn Công Thuận TP Hồ Chí Minh
Đoàn Tuấn Thịnh TP Hồ Chí Minh
Du Gia Tuấn TP Hồ Chí Minh
Huỳnh Quốc Huy TP Hồ Chí Minh
Huỳnh Tấn Khanh TP Hồ Chí Minh
Lê Đình Thắng TP Hồ Chí Minh
MBồ Chiến TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Hữu Hưng TP Hồ Chí Minh
Diễn biến