Ngày 09 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 600kg nam - Trận 9
Giờ bắt đầu: 19/12/2022 15:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
DKN HCM
0   2
Tên vận động viên Đoàn
K' Quân Đắk Nông
K' Sinh Đắk Nông
Trần Văn Cường Đắk Nông
Y' Chang BKRông Đắk Nông
Y Dông Byă Đắk Nông
Y' Hiệp Đắk Nông
Y' Huân BKRông Đắk Nông
Y' Ken Đắk Nông
Tên vận động viên Đoàn
Đoàn Công Thuận TP Hồ Chí Minh
Đoàn Tuấn Thịnh TP Hồ Chí Minh
Du Gia Tuấn TP Hồ Chí Minh
Huỳnh Quốc Huy TP Hồ Chí Minh
Huỳnh Tấn Khanh TP Hồ Chí Minh
Lê Đình Thắng TP Hồ Chí Minh
MBồ Chiến TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Hữu Hưng TP Hồ Chí Minh
Diễn biến