Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 600kg nam - Trận 11
Giờ bắt đầu: 19/12/2022 16:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
SLA DLA
0   2
Tên vận động viên Đoàn
Cà Văn Duy Sơn La
Lò Văn Cương Sơn La
Quàng Văn Dung Sơn La
Quàng Văn Duy Sơn La
Quàng Văn Hải Sơn La
Quàng Văn Kim Sơn La
Quàng Văn Lợi Sơn La
Quàng Văn Lương Sơn La
Tên vận động viên Đoàn
BÙI VĂN HẬU Đắk Lắk
CHU VĂN KHÁ Đắk Lắk
Y ÁNH M BUÔN Đắk Lắk
Y CHINH NIÊ Đắk Lắk
Y ĐỨC MLÔ Đắk Lắk
Y NGOAN MLÔ Đắk Lắk
Y RAI MLÔ Đắk Lắk
Y RUBI HDRUỄ Đắk Lắk
Diễn biến