Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 600kg nam - Trận 13
Giờ bắt đầu: 19/12/2022 16:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
SLA HCM
1   2
Tên vận động viên Đoàn
Cà Văn Duy Sơn La
Lò Văn Cương Sơn La
Quàng Văn Dung Sơn La
Quàng Văn Duy Sơn La
Quàng Văn Hải Sơn La
Quàng Văn Kim Sơn La
Quàng Văn Lợi Sơn La
Quàng Văn Lương Sơn La
Tên vận động viên Đoàn
Đoàn Công Thuận TP Hồ Chí Minh
Đoàn Tuấn Thịnh TP Hồ Chí Minh
Du Gia Tuấn TP Hồ Chí Minh
Huỳnh Quốc Huy TP Hồ Chí Minh
Huỳnh Tấn Khanh TP Hồ Chí Minh
Lê Đình Thắng TP Hồ Chí Minh
MBồ Chiến TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Hữu Hưng TP Hồ Chí Minh
Diễn biến