Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 600kg nam - Trận 12
Giờ bắt đầu: 19/12/2022 16:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
HCM LCA
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Đoàn Công Thuận TP Hồ Chí Minh
Đoàn Tuấn Thịnh TP Hồ Chí Minh
Du Gia Tuấn TP Hồ Chí Minh
Huỳnh Quốc Huy TP Hồ Chí Minh
Huỳnh Tấn Khanh TP Hồ Chí Minh
Lê Đình Thắng TP Hồ Chí Minh
MBồ Chiến TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Hữu Hưng TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Chẻo A San Lai Châu
Đao Văn Huệ Lai Châu
Đao Văn Thanh Lai Châu
Lò Văn Lộc Lai Châu
Lò Văn Sơn Lai Châu
Lò Văn Tâm Lai Châu
Lý Văn Nghĩa Lai Châu
Pờ Văn Chung Lai Châu
Diễn biến