Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Xe đạp Sự kiện: 75Km Xuất phát đồng hành đồng đội nữ - Chung kết
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 08:30 Địa điểm: Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Kết quả thi đấu
Đoàn / Tên vận động viên Kết quả Thứ hạng Kỷ lục
Bình Dương 6:51:57 1
Bùi Thị Huê
Bùi Thị Quỳnh
Điểu Thị Duyên
Đinh Thị Như Quỳnh
Trần Huỳnh Ánh Vân
Trần Thị Tuyết Nương
An Giang 6:52:26 2
Lâm Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Vàng
Nguyễn Thị Thật
Nguyễn Thị Thi
Nguyễn Thị Thu Mai
Trần Thị Thùy Trang
Quân Đội 6:55:26 3
Cà Thị Thơm
Quàng Thị Soan
Trần Thu Thảo
Đồng Tháp 6:59:18 4
Chế Thị Ngọc Lụa
Nguyễn Thị Bé Hồng
Nguyễn Thị Như Liên
Phan Thị Kim Ngân
Thạch Thị Ngọc Thảo
Trần Thị Kim Anh
TP Hồ Chí Minh 6:59:50 5
Lâm Thị Thùy Dương
Nguyễn Lưu Cẩm Tú
Nguyễn Thị Yến Nhi
Trần Thị Phương Dung
Trần Xuân Thảo
Trương Thị Mai Hương
Diễn biến