Ngày 09 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 550kg hỗn hợp nam nữ - Trận 1
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
LCA DLA
0   2
Tên vận động viên Đoàn
Chẻo A San Lai Châu
Đao Văn Huệ Lai Châu
Đao Văn Thanh Lai Châu
Đèo Thị Phượng Lai Châu
Hà Thùy Trang Lai Châu
Khoàng Minh Tuyết Lai Châu
Lò Thị Cúc Lai Châu
Lò Văn Lộc Lai Châu
Tên vận động viên Đoàn
H NGHIĂL Ê BAN Đắk Lắk
H NHEM NIÊ Đắk Lắk
H RŨ Ê BAN Đắk Lắk
H SIÊM ADRƠNG Đắk Lắk
Y NGOAN MLÔ Đắk Lắk
Y RAI MLÔ Đắk Lắk
Y RUBI HDRUỄ Đắk Lắk
Y WAI NIÊ Đắk Lắk
Diễn biến