Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 550kg hỗn hợp nam nữ - Trận 5
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 10:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
HNO HBI
0   2
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Kim Oanh TP Hà Nội
Hoàng Anh Khôi TP Hà Nội
Hoàng Tuấn Anh TP Hà Nội
Lưu Thị Diệu Linh TP Hà Nội
Nguyễn Bá Vinh TP Hà Nội
Nguyễn Thu Phương TP Hà Nội
Phạm Thị Quỳnh Trang TP Hà Nội
Trịnh Văn Tùng TP Hà Nội
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Thị Ái Hòa Bình
Bùi Thị Bình Hòa Bình
Bùi Thị Đích Hòa Bình
Bùi Thị Ngoan Hòa Bình
Bùi Văn Giáp Hòa Bình
Bùi Văn Nam Hòa Bình
Bùi Văn Thịnh Hòa Bình
Đinh Thanh Văn Hòa Bình
Diễn biến