Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 530kg hỗn hợp nam nữ - Trận 2
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
DLA LSN
2   0
Tên vận động viên Đoàn
BÙI VĂN HẬU Đắk Lắk
CHU VĂN KHÁ Đắk Lắk
H DUEL NIÊ DKĂM Đắk Lắk
H LAI MLÔ Đắk Lắk
H NGHIĂL Ê BAN Đắk Lắk
H NHEM NIÊ Đắk Lắk
H NIÊ Ê BAN Đắk Lắk
H RŨ Ê BAN Đắk Lắk
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Phạm Hoài Linh Lạng Sơn
Hà Thị Loan Lạng Sơn
Hoàng Thị Ngọc Lạng Sơn
Hoàng Thị Phương Thảo Lạng Sơn
Lương Thu Giang Lạng Sơn
Lưu Văn Thái Lạng Sơn
Mạc Văn Sử Lạng Sơn
Nguyễn Minh Phúc Lạng Sơn
Diễn biến