Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 530kg hỗn hợp nam nữ - Trận 4
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 10:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
HBI HCM
0   2
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Thị Ái Hòa Bình
Bùi Thị Bình Hòa Bình
Bùi Thị Đích Hòa Bình
Bùi Thị Ngoan Hòa Bình
Đinh Văn Bàn Hòa Bình
Đinh Văn Bằn Hòa Bình
Đinh Văn Lường Hòa Bình
Lương Xuân Khánh Hòa Bình
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Thị Thanh Huyền TP Hồ Chí Minh
Đoàn Công Thuận TP Hồ Chí Minh
Đoàn Tuấn Thịnh TP Hồ Chí Minh
Du Gia Tuấn TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Đoàn Thiên Kim TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Hồng Nhiên TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Hữu Hưng TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Khánh Linh TP Hồ Chí Minh
Diễn biến