Ngày 09 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 530kg hỗn hợp nam nữ - Trận 5
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 10:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
SLA DLA
0   2
Tên vận động viên Đoàn
Quàng Văn Kim Sơn La
Quàng Văn Lợi Sơn La
Quàng Văn Lương Sơn La
Quàng Văn Sơn Sơn La
Quàng Văn Thương Sơn La
Quàng Văn Văn Sơn La
Quàng Văn Vương Sơn La
Vì Thị Duyên Sơn La
Tên vận động viên Đoàn
H NGHIĂL Ê BAN Đắk Lắk
H NHEM NIÊ Đắk Lắk
H NIÊ Ê BAN Đắk Lắk
H SIÊM ADRƠNG Đắk Lắk
Y NGOAN MLÔ Đắk Lắk
Y RAI MLÔ Đắk Lắk
Y RƯNG BKRÔNG Đắk Lắk
Y WAI NIÊ Đắk Lắk
Diễn biến