Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 530kg hỗn hợp nam nữ - Trận 6
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 10:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
SLA DLA
 
Tên vận động viên Đoàn
Cà Thị Diên Sơn La
Lành Thị Mai Sơn La
Lò Thị Diệp Sơn La
Lù Thị Sinh Sơn La
Quàng Văn Duy Sơn La
Quàng Văn Hải Sơn La
Quàng Văn Kim Sơn La
Quàng Văn Sơn Sơn La
Tên vận động viên Đoàn
H NGHIĂL Ê BAN Đắk Lắk
H NIÊ Ê BAN Đắk Lắk
H RŨ Ê BAN Đắk Lắk
H SIÊM ADRƠNG Đắk Lắk
Y NGOAN MLÔ Đắk Lắk
Y RAI MLÔ Đắk Lắk
Y RUBI HDRUỄ Đắk Lắk
Y WAI NIÊ Đắk Lắk
Diễn biến