Ngày 09 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 530kg hỗn hợp nam nữ - Trận 7
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 10:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
DKN BGI
0   2
Tên vận động viên Đoàn
H' Ba Đắk Nông
H' Dil Niê Đắk Nông
H' Li Niê Đắk Nông
H' Linh Êban Đắk Nông
Y' Nhiếc Mbuôn Đắk Nông
Y' On BKRông Đắk Nông
Y' Quế Niê Đắk Nông
Y' Quen Đắk Nông
Tên vận động viên Đoàn
Đàm Văn Thiện Bắc Giang
Dương Ngọc Lâm Bắc Giang
Giáp Văn Vinh Bắc Giang
Hoàng Thành Sơn Bắc Giang
Phạm Thị Thanh Hoa Bắc Giang
Tô Minh Vương Bắc Giang
Trần Thị Điềm Bắc Giang
Triệu Bàn Tuyết Nhi Bắc Giang
Diễn biến