Ngày 09 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 530kg hỗn hợp nam nữ - Trận 8
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 11:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
KTU LCA
0   1
Tên vận động viên Đoàn
A Tý Kon Tum
Lò Tuấn Anh Kon Tum
Nguyễn A Thanh Luân Kon Tum
Y Bích Loan Kon Tum
Y Chanh Kon Tum
Y Hồng Kon Tum
Y Lon Kon Tum
Y Thầy Kon Tum
Tên vận động viên Đoàn
Chẻo A San Lai Châu
Đao Văn Huệ Lai Châu
Đao Văn Thanh Lai Châu
Đèo Thị Phượng Lai Châu
Hà Thùy Trang Lai Châu
Khoàng Minh Tuyết Lai Châu
Lò Thị Thanh Hoài Lai Châu
Lò Văn Lộc Lai Châu
Diễn biến