Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 530kg hỗn hợp nam nữ - Trận 9
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 11:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
LSN DKN
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Lục Văn Đoàn Lạng Sơn
Lương Thu Giang Lạng Sơn
Lưu Văn Thái Lạng Sơn
Mạc Văn Sử Lạng Sơn
Nguyễn Minh Phúc Lạng Sơn
Phạm Hùng Cường Lạng Sơn
Phùng Văn Điệp Lạng Sơn
Vi Thị Thanh Thảo Lạng Sơn
Tên vận động viên Đoàn
Y Dông Byă Đắk Nông
Y' Hiệp Đắk Nông
Y' Huân BKRông Đắk Nông
Y' Ken Đắk Nông
Y' Nhiếc Mbuôn Đắk Nông
Y' On BKRông Đắk Nông
Y' Quế Niê Đắk Nông
Y' Quen Đắk Nông
Diễn biến