Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 530kg hỗn hợp nam nữ - Trận 11
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
HCM DLA
2   1
Tên vận động viên Đoàn
Trần Gia Huy TP Hồ Chí Minh
Trần Gia Luật TP Hồ Chí Minh
Trần Huỳnh Gia Yên TP Hồ Chí Minh
Trần Minh Quân TP Hồ Chí Minh
Trần Thanh Sang TP Hồ Chí Minh
Trương Minh Cảnh TP Hồ Chí Minh
Trương Ngọc Thiên Thạch TP Hồ Chí Minh
Từ Thanh Thịnh TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
H NGHIĂL Ê BAN Đắk Lắk
H NHEM NIÊ Đắk Lắk
H NIÊ Ê BAN Đắk Lắk
Y NGOAN MLÔ Đắk Lắk
Y RAI MLÔ Đắk Lắk
Y RUBI HDRUỄ Đắk Lắk
Y RƯNG BKRÔNG Đắk Lắk
Y WAI NIÊ Đắk Lắk
Diễn biến