Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 530kg hỗn hợp nam nữ - Trận 12
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 14:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
TNG BGI
0   2
Tên vận động viên Đoàn
Trần Hải Nam Thái Nguyên
Trần Thị Huyền Trang Thái Nguyên
Trần Thị Sinh Thái Nguyên
Trần Thị Thạch Thái Nguyên
Trần Văn Duy Thái Nguyên
Triệu Quy Phúc Thái Nguyên
Triệu Thị Minh Thái Nguyên
Vừ Thị Ny Thái Nguyên
Tên vận động viên Đoàn
Trần Thị Điềm Bắc Giang
Triệu Bàn Tuyết Nhi Bắc Giang
Triệu Quý Du Bắc Giang
Triệu Thị Hiền Bắc Giang
Triệu Tiến Quân Bắc Giang
Triệu Văn Hiếu Bắc Giang
Vi Văn Đức Bắc Giang
Vi Văn Dũng Bắc Giang
Diễn biến