Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 530kg hỗn hợp nam nữ - Trận 18
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 16:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
TNG LSN
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Trần Thị Huyền Trang Thái Nguyên
Trần Thị Sinh Thái Nguyên
Trần Thị Thạch Thái Nguyên
Trần Văn Duy Thái Nguyên
Triệu Quy Phúc Thái Nguyên
Triệu Thị Minh Thái Nguyên
Vừ Thị Ny Thái Nguyên
Vy Văn Du Thái Nguyên
Tên vận động viên Đoàn
Lục Văn Đoàn Lạng Sơn
Lương Thu Giang Lạng Sơn
Lưu Văn Thái Lạng Sơn
Mạc Văn Sử Lạng Sơn
Nguyễn Minh Phúc Lạng Sơn
Phạm Hùng Cường Lạng Sơn
Phùng Văn Điệp Lạng Sơn
Vi Thị Thanh Thảo Lạng Sơn
Diễn biến