Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 550kg hỗn hợp nam nữ - Trận 8
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 11:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
HBI DLA
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Thị Ái Hòa Bình
Bùi Thị Bình Hòa Bình
Bùi Thị Đích Hòa Bình
Bùi Thị Ngoan Hòa Bình
Bùi Văn Giáp Hòa Bình
Bùi Văn Nam Hòa Bình
Bùi Văn Thịnh Hòa Bình
Đinh Thanh Văn Hòa Bình
Tên vận động viên Đoàn
H NGHIĂL Ê BAN Đắk Lắk
H NHEM NIÊ Đắk Lắk
H NIÊ Ê BAN Đắk Lắk
H SIÊM ADRƠNG Đắk Lắk
Y NGOAN MLÔ Đắk Lắk
Y RAI MLÔ Đắk Lắk
Y RUBI HDRUỄ Đắk Lắk
Y WAI NIÊ Đắk Lắk
Diễn biến