Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng đá nữ Sự kiện: Bóng đá nữ - TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội (Bán kết)
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 15:00 Địa điểm: Sân vận động Cửa Ông - Cẩm Phả - Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HCM HNO
0   0
Tên vận động viên Đoàn
Cù Thị Huỳnh Như TP Hồ Chí Minh
Đỗ Thị Thúy Kiều TP Hồ Chí Minh
Đoàn Thị Ngọc Phượng(GK) TP Hồ Chí Minh
Hoàng Thị Kim Quê TP Hồ Chí Minh
Hoàng Thị Nương TP Hồ Chí Minh
K’ Thủa TP Hồ Chí Minh
Lê Thị Hồng Tươi TP Hồ Chí Minh
Ngô Thị Hồng Nhung TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Thanh Như TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Bích Thùy TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Kim Loan TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Kim Yên TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Giàu TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thảo Mai TP Hồ Chí Minh
Ngyễn Thị Huỳnh Anh TP Hồ Chí Minh
Phan Thị Trang TP Hồ Chí Minh
Quách Thu Em TP Hồ Chí Minh
Trần Nguyễn Bảo Châu TP Hồ Chí Minh
Trần Thị Kim Thanh(GK) TP Hồ Chí Minh
Trần Thị Phương Thảo TP Hồ Chí Minh
Trần Thị Thu TP Hồ Chí Minh
Trần Thị Thu Thảo TP Hồ Chí Minh
Trần Thị Thùy Trang TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Biện Thị Hằng TP Hà Nội
Bùi Thị Trang TP Hà Nội
Bùi Thúy An TP Hà Nội
Đào Thị Kiều Oanh(GK) TP Hà Nội
Hồ Thị Quỳnh TP Hà Nội
Hoàng Thị Loan TP Hà Nội
Ngân Thị Vạn Sự TP Hà Nội
Nguyễn Kiều Diễm TP Hà Nội
Nguyễn Kim Anh TP Hà Nội
Nguyễn Thanh Huyền TP Hà Nội
Nguyễn Thị Lan Hương TP Hà Nội
Nguyễn Thị Loan (GK) TP Hà Nội
Nguyễn Thị Thanh Nhã TP Hà Nội
Nguyễn Thị Thảo Anh TP Hà Nội
Nguyễn Thị Tú Anh TP Hà Nội
Nguyễn Thị Vân Anh TP Hà Nội
Phạm Hải Yến TP Hà Nội
Phạm Thị Lan Anh TP Hà Nội
Thái Thị Thảo TP Hà Nội
Trần Thị Hải Linh TP Hà Nội
Trần Thị Phương TP Hà Nội
Trần Thị Thương TP Hà Nội
Vũ Thị Hoa TP Hà Nội
Diễn biến