Ngày 25 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Vật Sự kiện: Vật cổ điển 72kg - Chung kết
Giờ bắt đầu: 11/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
NGUYỄN CÔNG MẠNH Quân Đội
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
VŨ ĐÌNH QUANG Bắc Ninh
Diễn biến