Ngày 09 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 560kg nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 19/12/2022 11:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
DLA HBI
2   0
Tên vận động viên Đoàn
BÙI VĂN HẬU Đắk Lắk
CHU VĂN KHÁ Đắk Lắk
Y ÁNH M BUÔN Đắk Lắk
Y CHINH NIÊ Đắk Lắk
Y ĐỨC MLÔ Đắk Lắk
Y NGOAN MLÔ Đắk Lắk
Y RAI MLÔ Đắk Lắk
Y RUBI HDRUỄ Đắk Lắk
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Văn Giáp Hòa Bình
Bùi Văn Nam Hòa Bình
Bùi Văn Thịnh Hòa Bình
Đinh Thanh Văn Hòa Bình
Đinh Văn Bàn Hòa Bình
Đinh Văn Bằn Hòa Bình
Đinh Văn Lường Hòa Bình
Lương Xuân Khánh Hòa Bình
Diễn biến