Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 530kg hỗn hợp nam nữ - Chung kết
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 16:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
HCM BGI
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Thị Thanh Huyền TP Hồ Chí Minh
Huỳnh Tấn Khanh TP Hồ Chí Minh
Huỳnh Thị Kim Liên TP Hồ Chí Minh
Lạc Vịnh Hằng TP Hồ Chí Minh
Lưu Uyển Nhi TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Hồng Nhiên TP Hồ Chí Minh
Thẩm Văn Nam TP Hồ Chí Minh
Trần Gia Huy TP Hồ Chí Minh
Trần Gia Luật TP Hồ Chí Minh
Trần Ngọc Thanh TP Hồ Chí Minh
Trần Thành Đạo TP Hồ Chí Minh
Trương Minh Cảnh TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Trần Thị Điềm Bắc Giang
Triệu Bàn Tuyết Nhi Bắc Giang
Triệu Quý Du Bắc Giang
Triệu Thị Hiền Bắc Giang
Triệu Tiến Quân Bắc Giang
Triệu Văn Hiếu Bắc Giang
Vi Văn Đức Bắc Giang
Vi Văn Dũng Bắc Giang
Diễn biến