Ngày 15 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đấu kiếm Sự kiện: Kiếm chém cá nhân nam - Vòng bảng
Giờ bắt đầu: 17/12/2022 10:30 Địa điểm: Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
HOÀNG THANH TÙNG Công An Nhân Dân 4
LÊ VĂN BANG TP Hà Nội 12
NGÔ XUÂN THÀNH Bắc Ninh 15
NGUYỄN CẢNH TOÀN Công An Nhân Dân 15
NGUYỄN TOÀN THẮNG Hải Phòng 9
NGUYỄN VĂN QUYẾT TP Hà Nội 15
PHẠM NHẬT ANH Bắc Ninh 4
TRƯƠNG HUY HOÀNG Công An Nhân Dân 9
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
TÔ ĐỨC ANH TP Hà Nội 15
NGUYỄN ĐỨC HUY Hải Phòng 15
NGUYỄN VĂN QUỲNH Công An Nhân Dân 11
NGUYỄN TRUNG KIÊN Bắc Ninh 9
VŨ THÀNH AN TP Hà Nội 15
LƯỜNG QUANG HIẾU TP Hà Nội 8
PHẠM QUANG KHANH Hải Phòng 15
NGUYỄN XUÂN LỢI TP Hà Nội 15
Diễn biến