Ngày 15 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đấu kiếm Sự kiện: Kiếm chém cá nhân nam - Vòng loại
Giờ bắt đầu: 17/12/2022 15:00 Địa điểm: Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
NGÔ XUÂN THÀNH Bắc Ninh 15
NGUYỄN CẢNH TOÀN Công An Nhân Dân 10
NGUYỄN ĐỨC HUY Hải Phòng 5
NGUYỄN VĂN QUYẾT TP Hà Nội 15
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
NGUYỄN XUÂN LỢI TP Hà Nội 14
VŨ THÀNH AN TP Hà Nội 15
TÔ ĐỨC ANH TP Hà Nội 15
PHẠM QUANG KHANH Hải Phòng 5
Diễn biến