Ngày 15 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đấu kiếm Sự kiện: Kiếm chém đồng đội nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 16:00 Địa điểm: Nhà Thi đấu Công ty than Núi béo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HNO HPG
 
Tên vận động viên Đoàn
LÊ BÁ LONG Bắc Ninh
LÊ VĂN BANG TP Hà Nội
LƯỜNG QUANG HIẾU TP Hà Nội
NGÔ XUÂN THÀNH Bắc Ninh
NGUYỄN TRUNG KIÊN Bắc Ninh
NGUYỄN TUẤN ANH KIỆT Bắc Ninh
NGUYỄN XUÂN LỢI TP Hà Nội
PHAN ÁNH DƯƠNG TP Hà Nội
Tên vận động viên Đoàn
BÙI QUỐC ANH Hải Phòng
HOÀNG THANH TÙNG Công An Nhân Dân
NGUYỄN CẢNH TOÀN Công An Nhân Dân
NGUYỄN ĐỨC HUY Hải Phòng
NGUYỄN TOÀN THẮNG Hải Phòng
NGUYỄN VĂN QUỲNH Công An Nhân Dân
PHẠM QUANG KHANH Hải Phòng
TRƯƠNG HUY HOÀNG Công An Nhân Dân
Diễn biến