Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ vua Sự kiện: Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 1
Giờ bắt đầu: 11/12/2022 08:00 Địa điểm: Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đặng Anh Minh TP Hồ Chí Minh 1
Đặng Hoàng Sơn TP Hồ Chí Minh 1
Đinh Nho Kiệt TP Hà Nội 1
Lê Hữu Thái Lâm Đồng 1
Nguyễn Đức Việt TP Hà Nội 1
Nguyễn Hạ Thi Hải Đà Nẵng 0.5
Nguyễn Hoàng Đăng Huy Cần Thơ 0
Nguyễn Trần Duy Anh TP Hà Nội 0.5
Nguyễn Trường An Khang TP Hà Nội 0
Nguyễn Văn Nhật Linh Bà Rịa - Vũng tàu 1
Nguyễn Văn Toàn Thành Quân Đội 1
Phạm Xuân Đạt TP Hà Nội 1
Phan Trần Bảo Khang Đà Nẵng 0
Trần Đức Tú Đồng Nai 0
Trần Minh Thắng TP Hà Nội 1
Trần Quốc Phú Đà Nẵng 0
Trần Tuấn Minh TP Hà Nội 1
Võ Huỳnh Thiên Cần Thơ 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đoàn Văn Đức Quân Đội 0
Lương Duy Lộc Đà Nẵng 0
Nguyễn Hoàng Vỹ Đà Nẵng 0
Lâm Đức Hải Nam Đà Nẵng 0
Bùi Đức Huy Bà Rịa - Vũng tàu 0
Bành Gia Huy TP Hà Nội 0.5
Phạm Chương TP Hồ Chí Minh 1
Bảo Quang Đà Nẵng 0.5
Trần Ngọc Lân TP Hà Nội 1
0
Hồ Phước Trung Đà Nẵng 0
Đỗ An Hòa Ninh Bình 0
Phạm Trần Gia Phúc TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải Đồng Tháp 1
Nguyễn Nam Kiệt TP Hà Nội 0
Nguyễn Huỳnh Minh Huy TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Khương Duy Bà Rịa - Vũng tàu 0
Trần Mạnh Tiến Cần Thơ 1
Diễn biến