Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ vua Sự kiện: Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 3
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 08:00 Địa điểm: Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đặng Anh Minh TP Hồ Chí Minh 1
Đặng Hoàng Sơn TP Hồ Chí Minh 1
Lâm Đức Hải Nam Đà Nẵng 0
Lê Hữu Thái Lâm Đồng 1
Nguyễn Đức Việt TP Hà Nội 1
Nguyễn Hạ Thi Hải Đà Nẵng 0.5
Nguyễn Hoàng Đăng Huy Cần Thơ 1
Nguyễn Hoàng Vỹ Đà Nẵng 0
Nguyễn Trần Duy Anh TP Hà Nội 0.5
Nguyễn Trường An Khang TP Hà Nội 0
Nguyễn Văn Toàn Thành Quân Đội 0.5
Phạm Xuân Đạt TP Hà Nội 0
Phan Trần Bảo Khang Đà Nẵng 0
Trần Đức Tú Đồng Nai 0.5
Trần Minh Thắng TP Hà Nội 1
Trần Quốc Phú Đà Nẵng 1
Trần Tuấn Minh TP Hà Nội 1
Võ Huỳnh Thiên Cần Thơ 1
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đỗ An Hòa Ninh Bình 0
Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải Đồng Tháp 0
Trần Ngọc Lân TP Hà Nội 1
Phạm Chương TP Hồ Chí Minh 0
Nguyễn Nam Kiệt TP Hà Nội 0
Phạm Trần Gia Phúc TP Hồ Chí Minh 0.5
Nguyễn Văn Nhật Linh Bà Rịa - Vũng tàu 0
0
Bùi Đức Huy Bà Rịa - Vũng tàu 0.5
Đinh Nho Kiệt TP Hà Nội 1
Đoàn Văn Đức Quân Đội 0.5
Bành Gia Huy TP Hà Nội 1
Nguyễn Khương Duy Bà Rịa - Vũng tàu 1
Lương Duy Lộc Đà Nẵng 0.5
Nguyễn Huỳnh Minh Huy TP Hồ Chí Minh 0
Hồ Phước Trung Đà Nẵng 0
Trần Mạnh Tiến Cần Thơ 0
Bảo Quang Đà Nẵng 0
Diễn biến