Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ vua Sự kiện: Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 4
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 08:00 Địa điểm: Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Bành Gia Huy TP Hà Nội 1
Bảo Quang Đà Nẵng 1
Bùi Đức Huy Bà Rịa - Vũng tàu 0
Đinh Nho Kiệt TP Hà Nội 1
Đỗ An Hòa Ninh Bình 0
Đoàn Văn Đức Quân Đội 0.5
Hồ Phước Trung Đà Nẵng 0
Lâm Đức Hải Nam Đà Nẵng 0.5
Nguyễn Hoàng Vỹ Đà Nẵng 0
Nguyễn Huỳnh Minh Huy TP Hồ Chí Minh 0
Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải Đồng Tháp 0.5
Nguyễn Khương Duy Bà Rịa - Vũng tàu 0
Nguyễn Nam Kiệt TP Hà Nội 1
Phạm Chương TP Hồ Chí Minh 1
Phạm Trần Gia Phúc TP Hồ Chí Minh 1
Trần Mạnh Tiến Cần Thơ 1
Trần Minh Thắng TP Hà Nội 1
Trần Ngọc Lân TP Hà Nội 1
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Lê Hữu Thái Lâm Đồng 0
Lương Duy Lộc Đà Nẵng 0
Nguyễn Trường An Khang TP Hà Nội 1
Phạm Xuân Đạt TP Hà Nội 0
Trần Quốc Phú Đà Nẵng 1
Võ Huỳnh Thiên Cần Thơ 0.5
Phan Trần Bảo Khang Đà Nẵng 1
Trần Đức Tú Đồng Nai 0.5
0
Đặng Hoàng Sơn TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Văn Toàn Thành Quân Đội 0.5
Nguyễn Trần Duy Anh TP Hà Nội 1
Nguyễn Văn Nhật Linh Bà Rịa - Vũng tàu 0
Nguyễn Hạ Thi Hải Đà Nẵng 0
Đặng Anh Minh TP Hồ Chí Minh 0
Nguyễn Hoàng Đăng Huy Cần Thơ 0
Trần Tuấn Minh TP Hà Nội 0
Nguyễn Đức Việt TP Hà Nội 0
Diễn biến