Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ vua Sự kiện: Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 6
Giờ bắt đầu: 14/12/2022 08:00 Địa điểm: Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Bảo Quang Đà Nẵng 1
Bùi Đức Huy Bà Rịa - Vũng tàu 1
Đinh Nho Kiệt TP Hà Nội 0.5
Đỗ An Hòa Ninh Bình 0.5
Đoàn Văn Đức Quân Đội 0.5
Lâm Đức Hải Nam Đà Nẵng 0.5
Lê Hữu Thái Lâm Đồng 0
Nguyễn Đức Việt TP Hà Nội 1
Nguyễn Hoàng Vỹ Đà Nẵng 0
Nguyễn Huỳnh Minh Huy TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải Đồng Tháp 1
Nguyễn Khương Duy Bà Rịa - Vũng tàu 1
Nguyễn Trần Duy Anh TP Hà Nội 0.5
Nguyễn Trường An Khang TP Hà Nội 0
Phạm Chương TP Hồ Chí Minh 0.5
Trần Mạnh Tiến Cần Thơ 0.5
Trần Quốc Phú Đà Nẵng 0.5
Trần Tuấn Minh TP Hà Nội 1
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Đức Tú Đồng Nai 0
Hồ Phước Trung Đà Nẵng 0
Đặng Anh Minh TP Hồ Chí Minh 0.5
Phan Trần Bảo Khang Đà Nẵng 0.5
Trần Ngọc Lân TP Hà Nội 0.5
Lương Duy Lộc Đà Nẵng 0.5
Đặng Hoàng Sơn TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Văn Toàn Thành Quân Đội 0
Nguyễn Hạ Thi Hải Đà Nẵng 0
Nguyễn Hoàng Đăng Huy Cần Thơ 0
Nguyễn Văn Nhật Linh Bà Rịa - Vũng tàu 0
Nguyễn Nam Kiệt TP Hà Nội 0.5
Võ Huỳnh Thiên Cần Thơ 1
Trần Minh Thắng TP Hà Nội 0.5
Bành Gia Huy TP Hà Nội 0.5
Phạm Xuân Đạt TP Hà Nội 0.5
Phạm Trần Gia Phúc TP Hồ Chí Minh 0
Diễn biến