Ngày 28 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ vua Sự kiện: Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - VÁN 7
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 08:00 Địa điểm: Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Bành Gia Huy TP Hà Nội 1
Đặng Anh Minh TP Hồ Chí Minh 0
Đặng Hoàng Sơn TP Hồ Chí Minh 0.5
Hồ Phước Trung Đà Nẵng 1
Lương Duy Lộc Đà Nẵng 0.5
Nguyễn Hạ Thi Hải Đà Nẵng 1
Nguyễn Hoàng Đăng Huy Cần Thơ 1
Nguyễn Huỳnh Minh Huy TP Hồ Chí Minh 0
Nguyễn Nam Kiệt TP Hà Nội 0
Nguyễn Trần Duy Anh TP Hà Nội 0.5
Nguyễn Văn Toàn Thành Quân Đội 0
Phạm Trần Gia Phúc TP Hồ Chí Minh 0.5
Phạm Xuân Đạt TP Hà Nội 1
Phan Trần Bảo Khang Đà Nẵng 1
Trần Đức Tú Đồng Nai 0
Trần Minh Thắng TP Hà Nội 1
Trần Ngọc Lân TP Hà Nội 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Đức Việt TP Hà Nội 0
Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải Đồng Tháp 1
Trần Tuấn Minh TP Hà Nội 0.5
Nguyễn Văn Nhật Linh Bà Rịa - Vũng tàu 0
Bùi Đức Huy Bà Rịa - Vũng tàu 0.5
Trần Quốc Phú Đà Nẵng 0
Lâm Đức Hải Nam Đà Nẵng 0
Phạm Chương TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Khương Duy Bà Rịa - Vũng tàu 1
Đỗ An Hòa Ninh Bình 0.5
Võ Huỳnh Thiên Cần Thơ 1
Đinh Nho Kiệt TP Hà Nội 0.5
Đoàn Văn Đức Quân Đội 0
Bảo Quang Đà Nẵng 0
Nguyễn Trường An Khang TP Hà Nội 1
Trần Mạnh Tiến Cần Thơ 0
Lê Hữu Thái Lâm Đồng 1
Diễn biến