Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng đá nam Sự kiện: Bóng đá nam - TP Hồ Chí Minh vs Thừa Thiên - Huế (Vòng loại)
Giờ bắt đầu: 29/11/2022 15:00 Địa điểm: Sân vận động Cẩm Phả - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HCM TTH
2   1
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Văn Bình TP Hồ Chí Minh
Dương Vĩnh Khang TP Hồ Chí Minh
Huỳnh Công Hậu TP Hồ Chí Minh
Lê Cảnh Gia Huy TP Hồ Chí Minh
Nguỵ Minh Nghĩa TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Đại Mạnh TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Hữu Trường TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Huỳnh Thịnh TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Tân TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thanh Tú TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Trung Hiếu TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Trung Nhân TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Trung Thành TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Dân TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Mạnh TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Võ Chí Cường TP Hồ Chí Minh
Phạm Minh Phát TP Hồ Chí Minh
Phạm Quốc Tuấn TP Hồ Chí Minh
Phan Quốc Vinh TP Hồ Chí Minh
Thạch Tùng TP Hồ Chí Minh
Trần Minh Thảo TP Hồ Chí Minh
Trần Thành Nhân TP Hồ Chí Minh
Trần Vương Duy Bảo TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Phước Thừa Thiên - Huế
Dương Anh Vũ Thừa Thiên - Huế
Hồ Nhật Rin Thừa Thiên - Huế
Hoàng Quang Dũng Thừa Thiên - Huế
Huỳnh Thế Hiếu Thừa Thiên - Huế
Lê Văn Tú Thừa Thiên - Huế
Lê Viết Hiếu Thừa Thiên - Huế
Ngô Hoàng Quân Thừa Thiên - Huế
Nguyễn Đình Bình Thừa Thiên - Huế
Nguyễn Đình Đới Thừa Thiên - Huế
Nguyễn Lương Tuấn Khải Thừa Thiên - Huế
Nguyễn Phúc Nguyên Thừa Thiên - Huế
Nguyễn Tiến Quyền Thừa Thiên - Huế
Phạm Minh Khang Thừa Thiên - Huế
Phạm Văn Đức Thừa Thiên - Huế
Phan Nhật Hào Thừa Thiên - Huế
Phan Văn Phúc Thừa Thiên - Huế
Tôn Thất Gia Đạt Thừa Thiên - Huế
Trần Thế Hải Thừa Thiên - Huế
Trần Văn Bun Thừa Thiên - Huế
Trần Văn Đông Thừa Thiên - Huế
Trần Văn Quang Thừa Thiên - Huế
Vi Đình Thượng Thừa Thiên - Huế
Diễn biến