Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Carom 3 băng nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 03/12/2022 11:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Đức Minh Đồng Nai 40
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đào Văn Ly Đà Nẵng 33
Diễn biến