Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Jujitsu Sự kiện: Newaza - Gi 85kg nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Nam Định
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
ĐÀO NGUYỄN ĐỨC TUẤN Cà Mau Thua
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
LÊ DUY THÀNH Đà Nẵng Thắng
Diễn biến