Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng rổ Sự kiện: Bóng rổ 5x5 nam - Trận 5 Nam (M5- M6)
Giờ bắt đầu: 29/11/2022 14:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HCM STG
72   81
Tên vận động viên Đoàn
Antony Sundberg TP Hồ Chí Minh
Bùi Anh Khoa TP Hồ Chí Minh
Dư Minh An TP Hồ Chí Minh
Lai Xương Thành TP Hồ Chí Minh
Lê Công Tuấn Anh TP Hồ Chí Minh
Lê Hiếu Thành TP Hồ Chí Minh
Lê Khắc Đăng Khoa TP Hồ Chí Minh
Lê Ngọc Tú TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Hoàng Tuấn TP Hồ Chí Minh
Phạm Hiền Tài TP Hồ Chí Minh
Trần Đăng Khoa TP Hồ Chí Minh
Triệu Hán Minh TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Quốc Tân Sóc Trăng
Huỳnh Khang Sóc Trăng
Huỳnh Thanh Tâm Sóc Trăng
Huỳnh Vĩnh Quang Sóc Trăng
Lý Hoàng Sơn Sóc Trăng
Nguyễn Anh Kiệt Sóc Trăng
Nguyễn Hoàng Tú Sóc Trăng
Nguyễn Huỳnh Phú Vinh Sóc Trăng
Nguyễn Phúc Vinh Sóc Trăng
Nguyễn Tuấn Vinh Sóc Trăng
Sơn Minh Tâm Sóc Trăng
Võ Kim Bản Sóc Trăng
Diễn biến