Ngày 24 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Carom 1 băng nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 08/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Cao Thành Trúc Bình Định 100
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Phạm Cảnh Phúc TP Hồ Chí Minh 98
Diễn biến