Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng rổ Sự kiện: Bóng rổ 5x5 nam - Trận 9 Nam (M2 - M5)
Giờ bắt đầu: 30/11/2022 14:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HNO HCM
70   86
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Thái Hà TP Hà Nội
Đặng Thái Hưng TP Hà Nội
Đinh Toàn Quốc TP Hà Nội
Hoàng Thế Hiển TP Hà Nội
Nguyễn Đường Quang Anh TP Hà Nội
Nguyễn Minh Chung TP Hà Nội
Nguyễn Thành Đạt TP Hà Nội
Phạm Đức Kiên TP Hà Nội
Phan Trọng Tài TP Hà Nội
Tô Ngọc Khánh TP Hà Nội
Trần Minh Hiếu TP Hà Nội
Trương Hoàng Trung TP Hà Nội
Tên vận động viên Đoàn
Antony Sundberg TP Hồ Chí Minh
Bùi Anh Khoa TP Hồ Chí Minh
Dư Minh An TP Hồ Chí Minh
Lai Xương Thành TP Hồ Chí Minh
Lê Công Tuấn Anh TP Hồ Chí Minh
Lê Hiếu Thành TP Hồ Chí Minh
Lê Khắc Đăng Khoa TP Hồ Chí Minh
Lê Ngọc Tú TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Hoàng Tuấn TP Hồ Chí Minh
Phạm Hiền Tài TP Hồ Chí Minh
Trần Đăng Khoa TP Hồ Chí Minh
Triệu Hán Minh TP Hồ Chí Minh
Diễn biến