Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng rổ Sự kiện: Bóng rổ 5x5 nam - Trận 16 Nam (M1 - M5)
Giờ bắt đầu: 02/12/2022 16:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
QD HCM
74   80
Tên vận động viên Đoàn
Đào Xuân Tùng Quân Đội
Đinh Tiên Công Quân Đội
Hồng Gia Lân Quân Đội
Nguyễn Thành Công Quân Đội
Nguyễn Tiến Dương Quân Đội
Nguyễn Tuấn Anh Quân Đội
Nguyễn Văn Hùng Quân Đội
Phạm Thanh Tùng Quân Đội
Phùng Quốc Hưng Quân Đội
Tô Quang Trung Quân Đội
Trần Ngọc Tân Quân Đội
Vũ Việt Hoàng Quân Đội
Tên vận động viên Đoàn
Antony Sundberg TP Hồ Chí Minh
Bùi Anh Khoa TP Hồ Chí Minh
Dư Minh An TP Hồ Chí Minh
Lai Xương Thành TP Hồ Chí Minh
Lê Công Tuấn Anh TP Hồ Chí Minh
Lê Hiếu Thành TP Hồ Chí Minh
Lê Khắc Đăng Khoa TP Hồ Chí Minh
Lê Ngọc Tú TP Hồ Chí Minh
Phạm Hiền Tài TP Hồ Chí Minh
Trần Đăng Khoa TP Hồ Chí Minh
Triệu Hán Minh TP Hồ Chí Minh
Diễn biến