Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng rổ Sự kiện: Bóng rổ 5x5 nam - Trận 19 Nam (M5-M3)
Giờ bắt đầu: 03/12/2022 14:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HCM DNG
99   49
Tên vận động viên Đoàn
Antony Sundberg TP Hồ Chí Minh
Bùi Anh Khoa TP Hồ Chí Minh
Dư Minh An TP Hồ Chí Minh
Lai Xương Thành TP Hồ Chí Minh
Lê Công Tuấn Anh TP Hồ Chí Minh
Lê Hiếu Thành TP Hồ Chí Minh
Lê Khắc Đăng Khoa TP Hồ Chí Minh
Lê Ngọc Tú TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Hoàng Tuấn TP Hồ Chí Minh
Phạm Hiền Tài TP Hồ Chí Minh
Trần Đăng Khoa TP Hồ Chí Minh
Triệu Hán Minh TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Anh Kiet Nguyen Đà Nẵng
Âu Hoàng Kha Đà Nẵng
Dai Truong Quang Đà Nẵng
Dang Hoang Hai Đà Nẵng
Hoàng Hải Đăng Đà Nẵng
Huỳnh Tấn Đạt Đà Nẵng
Lê Trung Khoa Đà Nẵng
Nguyễn Đình Quang Tú Đà Nẵng
Nguyễn Hoàng Phúc Đà Nẵng
Phạm Minh Huy Đà Nẵng
Thong Vo Minh Đà Nẵng
Trần Xuân Hoài Bão Đà Nẵng
Diễn biến