Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng rổ Sự kiện: Bóng rổ 5x5 nam - Trận 24 Nam (M4 - M5)
Giờ bắt đầu: 04/12/2022 16:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
BTN HCM
82   89
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Xuân Long Bình Thuận
Đậu Trung Kiên Bình Thuận
Hồ Quốc Trưởng Bình Thuận
Huỳnh Thiện Ngọc Kỷ Bình Thuận
Lê Trần Đăng Huỳnh Bình Thuận
Lý Mộc Sáng Bình Thuận
Nguyễn Huỳnh Hải Bình Thuận
Nguyễn Trọng Nghĩa Bình Thuận
Trần Ngọc Bảo Bình Thuận
Trương Văn Hậu Bình Thuận
Võ Huy Hoàn Bình Thuận
Võ Thái Cường Bình Thuận
Tên vận động viên Đoàn
Antony Sundberg TP Hồ Chí Minh
Bùi Anh Khoa TP Hồ Chí Minh
Dư Minh An TP Hồ Chí Minh
Lai Xương Thành TP Hồ Chí Minh
Lê Công Tuấn Anh TP Hồ Chí Minh
Lê Hiếu Thành TP Hồ Chí Minh
Lê Khắc Đăng Khoa TP Hồ Chí Minh
Lê Ngọc Tú TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Hoàng Tuấn TP Hồ Chí Minh
Phạm Hiền Tài TP Hồ Chí Minh
Trần Đăng Khoa TP Hồ Chí Minh
Triệu Hán Minh TP Hồ Chí Minh
Diễn biến