Ngày 04 / 10 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cử tạ Sự kiện: Cử đẩy nam 55kg - Chung kết
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 11:00 Địa điểm: Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Thứ hạng Kỷ lục
K'Dương Lâm Đồng 1
Lại Gia Thành TP Hà Nội 2
Đỗ Tú Tùng Bắc Ninh 3
Lê Nguyễn Quốc Bảo TP Hồ Chí Minh 4
Trần Lê Quốc Toàn Đà Nẵng 5
Diễn biến