Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Kỷ lục của đại hội
Môn thi:
Ngày đạt kỷ lục:

Kỷ lục: Quốc gia
Môn thi Nội dung Tên Đoàn Ngày Nơi đạt kỷ lục Kết quả Ghi chú
Lặn Lặn vòi hơi chân vịt 100m nữ PHẠM THỊ THU Hải Dương 05 12 2022 Hà Nội 40.12
CAO THỊ DUYÊN Thanh Hóa 05 12 2022 Hà Nội 40.09
Lặn vòi hơi chân vịt 400m nam NGUYỄN TRỌNG DŨNG Nghệ An 05 12 2022 Hà Nội 3:02.08
Khí tài 100m nữ PHẠM THỊ THU Hải Dương 06 12 2022 Hà Nội 37.46
Lặn vòi hơi chân vịt 50m nữ CAO THỊ DUYÊN Thanh Hóa 07 12 2022 Hà Nội 17.94
Chân vịt đôi 50m nữ NGUYỄN THỊ THẢO Nam Định 08 12 2022 Hà Nội 22.06
Khí tài 800m nam LÊ QUÝ ĐÔN Quân Đội 08 12 2022 Hà Nội 6:07.39
Bơi 4x100m tiếp sức tự do phối hợp nam nữ Đồng đội Quân Đội 13 12 2022 Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 3:39.04
Đồng đội TP Hồ Chí Minh 13 12 2022 Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 3:39.26
50m tự do nam Lương Jérémie Loic Nino TP Hồ Chí Minh 13 12 2022 Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 22.68
400M Tiếp sức hỗn hợp nam nữ Đồng đội TP Hồ Chí Minh 14 12 2022 Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 4:02.13
Điền kinh 100m nam Ngần Ngọc Nghĩa Công An Nhân Dân 14 12 2022 Hà Nội 10.35
   
Kỷ lục: Đại hội
Môn thi Nội dung Tên Đoàn Ngày Nơi đạt kỷ lục Kết quả Ghi chú
Lặn Lặn vòi hơi chân vịt 100m nam NGUYỄN THÀNH LỘC TP Hồ Chí Minh 05 12 2022 Hà Nội 34.84
Lặn vòi hơi chân vịt 100m nữ PHẠM THỊ THU Hải Dương 05 12 2022 Hà Nội 40.12
CAO THỊ DUYÊN Thanh Hóa 05 12 2022 Hà Nội 40.09
Lặn vòi hơi chân vịt 400m nam KIM ANH KIỆT Quân Đội 05 12 2022 Hà Nội 3:03.73
NGUYỄN TRỌNG DŨNG Nghệ An 05 12 2022 Hà Nội 3:02.08
LƯU NGUYỄN ĐỨC TÂM TP Hồ Chí Minh 05 12 2022 Hà Nội 3:03.78
Khí tài 100m nam ĐỖ ĐÌNH TOÀN TP Hồ Chí Minh 06 12 2022 Hà Nội 32.68
Khí tài 100m nữ PHẠM THỊ THU Hải Dương 06 12 2022 Hà Nội 37.46
Lặn vòi hơi chân vịt 50m nam NGUYỄN THÀNH LỘC TP Hồ Chí Minh 07 12 2022 Hà Nội 15.61
Lặn vòi hơi chân vịt 50m nữ CAO THỊ DUYÊN Thanh Hóa 07 12 2022 Hà Nội 17.94
Tiếp sức vòi hơi chân vịt 4 x 200m nam Đồng đội Quân Đội 07 12 2022 Hà Nội 5:45.26
Đồng đội TP Hồ Chí Minh 07 12 2022 Hà Nội 5:43.93
Chân vịt đôi 50m nữ NGUYỄN THỊ THẢO Nam Định 08 12 2022 Hà Nội 22.06
Khí tài 800m nam LÊ QUÝ ĐÔN Quân Đội 08 12 2022 Hà Nội 6:07.39
Lặn vòi hơi chân vịt 1500m nam NGUYỄN TRỌNG DŨNG Nghệ An 08 12 2022 Hà Nội 12:46.62
Tiếp sức vòi hơi chân vịt 4 x 100m nam Đồng đội TP Hồ Chí Minh 08 12 2022 Hà Nội 2:25.86
Bắn cung Cung 1 dây toàn năng nữ HOÀNG PHƯƠNG THẢO TP Hà Nội 11 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX 660
NGUYỄN THỊ THANH NHI Thừa Thiên - Huế 11 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX 656
Cung 3 dây toàn năng nam PHẠM TRẦN HOÀNG Hải Dương 11 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX 698
HUỲNH NGỌC LÂM Đồng Tháp 11 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX 699 699 điểm
Bơi 100m tự do nữ Nguyễn Thị Ánh Viên Quân Đội 12 12 2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia 56.99
100m ếch nam Phạm Thanh Bảo Bến Tre 13 12 2022 Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 1:01.76
50m tự do nữ Nguyễn Thúy Hiền Quân Đội 13 12 2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia 26.59
Nguyễn Thúy Hiền Quân Đội 13 12 2022 Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 26.20
Phạm Thị Vân Thanh Hóa 13 12 2022 Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 26.20
Phạm Thị Vân Thanh Hóa 13 12 2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia 26.65
400m tự do nam Nguyễn Huy Hoàng Quảng Bình 14 12 2022 Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 3:50.54
Điền kinh 100m nam Ngần Ngọc Nghĩa Công An Nhân Dân 14 12 2022 Hà Nội 10.35
3000m CNV nam Nguyễn Trung Cường Hà Tĩnh 14 12 2022 Hà Nội 8:58.35
Bơi 400m hỗn hợp nam Nguyễn Quang Thuấn Quân Đội 15 12 2022 Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 4:20.19
800m tự do nam Nguyễn Huy Hoàng Quảng Bình 15 12 2022 Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 7:56.49
200m hỗn hợp nam Trần Hưng Nguyên Quân Đội 16 12 2022 Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 2:03.40
Nguyễn Quang Thuấn Quân Đội 16 12 2022 Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 2:03.45
4x100m tiếp sức tự do nam Đồng đội Đà Nẵng 16 12 2022 Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 3:25.62
Cử tạ Cử đẩy nữ 49kg Phạm Đình Thi An Giang 16 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX 100 kg
Tổng cử nữ 45kg Ngô Thị Quyên Hải Phòng 16 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX 173 kg
Bơi 200m ếch nam Phạm Thanh Bảo Bến Tre 17 12 2022 Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 2:12.82
4x200m tiếp sức tự do nam Đồng đội Đà Nẵng 17 12 2022 Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 7:27.46
50m bướm nam Lương Jérémie Loic Nino TP Hồ Chí Minh 17 12 2022 Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 24.22
Nguyễn Hoàng Khang Vĩnh Long 17 12 2022 Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 24.22
50m bướm nữ Phạm Thị Vân Thanh Hóa 17 12 2022 Khu Liên hợp Thể thao quốc gia 27.58
Cử tạ Cử giật nữ 55kg Võ Thị Quỳnh Như Đắk Lắk 17 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX 93 kg
Tổng cử nữ 55kg Nguyễn Thị Thủy Tiên TP Hà Nội 17 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX 203 kg
Cử đẩy nam 89kg Nguyễn Quốc Toàn Bạc Liêu 18 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX 190kg
Cử giật nam 73kg Nguyễn Hữu Cường TP Hà Nội 18 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX 145kg
Cử giật nam 89kg Nguyễn Quốc Toàn Bạc Liêu 18 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX 156kg
Tổng cử nam 89kg Nguyễn Quốc Toàn Bạc Liêu 18 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX 346kg
Cử đẩy nam 102kg Trần Đình Thắng Hải Dương 19 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 196kg
Cử đẩy nam 96kg Lê Trung Tự Công An Nhân Dân 19 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 185kg
Cử giật nam 102kg Trần Đình Thắng Hải Dương 19 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 160kg
Cử giật nam 96kg Nguyễn Văn Đức Đà Nẵng 19 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 155kg
Cử giật nữ 71kg Phạm Thị Hồng Thanh Nghệ An 19 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 95kg
Tổng cử nam 102kg Trần Đình Thắng Hải Dương 19 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 356kg
Tổng cử nữ 71kg Phạm Thị Hồng Thanh Nghệ An 19 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 213kg
Cử đẩy nam 109kg Nguyễn Minh Quang TP Hồ Chí Minh 20 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 198kg
Cử đẩy nữ +87kg Phasiro TP Hồ Chí Minh 20 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX 138kg
Cử đẩy nữ 76kg Hà Thị Hóa Thanh Hóa 20 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 115kg
Cử giật nam 109kg Nguyễn Minh Quang TP Hồ Chí Minh 20 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 161kg
Cử giật nữ 76kg Marona Sácly Đắk Lắk 20 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 98kg
Cử giật nữ 81kg Phùng Thị Ngọc Ánh TP Hà Nội 20 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 100kg
Cử giật nữ 87kg Nguyễn Thu Hường TP Hà Nội 20 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX 161kg
Tổng cử nam 109kg Nguyễn Minh Quang TP Hồ Chí Minh 20 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 359kg
Tổng cử nữ 76kg Hà Thị Hóa Thanh Hóa 20 12 2022 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 204kg