Ngày 20 / 06 / 2024
Menu
Thể dục Aerobic
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Thể dục Aerobic
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 20 nội dung thi đấu
19/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng loại Nhóm 5 người - Junior 09:00 19/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Vòng loại Aerobic Dance - Junior 09:00 19/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Vòng loại Aerobic Step - Senior 09:00 19/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Vòng loại Đơn nữ - Senior 09:00 19/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Vòng loại Đơn nam - Senior 09:00 19/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Vòng loại Đôi nam nữ - Senior 09:00 19/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Vòng loại Nhóm 3 người - Senior 09:00 19/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Vòng lại Nhóm 5 người - Senior 08:00 19/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Vòng loại Aerobic Dance - Senior 09:00 19/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Vòng loại Aerobic Step - Junior 09:00 19/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
20/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Nhóm 5 người - Junior 09:30 20/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Aerobic Dance - Junior 09:55 20/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Aerobic Step - Senior 13:05 20/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Đơn nữ - Senior 10:40 20/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Đơn nam - Senior 11:00 20/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Đôi nam nữ - Senior 11:20 20/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Nhóm 3 người - Senior 11:40 20/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Nhóm 5 người - Senior 00:10 20/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Aerobic Dance - Senior 00:35 20/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Aerobic Step - Junior 10:20 20/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports